Biz elə etməliyik ki, dünyada mövcud olan
standartlara maksimum dərəcədə yaxın olaq.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ərazi idarələri

 

 

Gəncə Ərazi İdarəsi

Ünvan: Gəncə ş. Ş.İ.Xətai pr.98
Faks: (022) 255-76-11
Tel.: (022) 255-76-11
E-mail: gencednd@mail.ru

Salyan Ərazi İdarəsi

Ünvan: Salyan ş., B.Talıblı küçəsi 9B
Tel.: (021) 255-34-79
Faks: (021) 255-53-39

Şəki Ərazi İdarəsi

Ünvan: Şəki ş., M.Rəsulzadə pr. 156
Tel.: (024) 244-11-79
Faks: (024) 244-90-75

Sumqayıt Ərazi İdarəsi

Ünvan: AZ 5000 Sumqayıt ş., Sülh küçəsi
Tel.: (018) 654-49-04
Tel./faks: 447-54-66
E-mail:azstandsumqayit@mail.ru

Xaçmaz Ərazi İdarəsi

Ünvan: Xaçmaz ş., H.Əliyev prospekti B
Tel: (023) 325-00-22
Faks: (023) 325-00-21

Yevlax Ərazi İdarəsi

Ünvan: Yevlax ş., H.Əliyev prospekti 90
Tel: (022) 336-37-99
Faks: (022) 336-37-99

Lənkəran Ərazi İdarəsi

Ünvan: Lənkəran ş., Heydər Əliyev prospekti 301
Tel: (025) 4-76-53


 

 

 

 

 

 

 

 

Müasir sənaye